Skelen er en tilstand hvor de to øjne ikke kigger i samme retning. Oftest er det ene øje drejet ind mod næsen, enten hele tiden eller blot en gang imellem. Skelen hvor det ene øje drejer ud kan også forekomme.  De første 3 levemåneder skeler vi alle mere eller mindre. Det er nemlig først når vi er omkring 3 måneder gammel, at vort syn er så udviklet at vi kan begynde at bruge de to øjne i et samarbejde.  Hvis man ser skelen hos sit barn efter 3 måneders alderen, også selv om det kun er når barnet er træt, så bør man lade barnet undersøge af en optometrist som er specialiseret i skelen. Kig efter en optometrist der har titlen FCOVD – ellers er vedkommende ikke eksamineret.

 

Skelen skyldes nemlig i langt de fleste tilfælde nogle problemer med den generelle motoriske udvikling, og bør derfor behandles så tidligt som muligt.  Det samme gælder hvis der senere

opstår skelen eller øjendrejninger når barnet er træt. Jo tidligere de kommer i den rigtige behandling/træning jo bedre resultat.  Hvis man lader skelen være ubehandlet, er der stor risiko

for stærkt nedsat syn på det ene øje.

 

Skelen kan være meget svær at afsløre for den utrænede. Lad derfor en optometrist der er specialiseret i skelen (optometrist FCOVD) undersøge dit spædbarn når det er 4 – 6 måneder

gammelt.

 

Optometrister bruger ikke øjendrypning i forbindelse med synsundersøgelsen, men kan ved hjælp af håndholdte lysinstrumenter som ikke generer barnet, se om synet på de to øjne udvikler sig ens og som forventet.

Gør det ikke det, kan han vejlede i hvad du kan gøre for at stimulerer en bedre synsudvikling. Begynder man så tidligt som i 3 måneders alderen kan mange skeletilstande forebygges, og

nedsat syn som følge af skelen helt undgås. Vær opmærksom på at der i Danmark kun findes meget få optometrister som er specialiseret i skelen!  Kig efter FCOVD betegnelsen.

 

Se eventuelt på www.covd.org eller www.oep.org  som desværre begge er engelsksprogede, men som også henviser til danske optometrister.

   Centre of Neurodevelopmental Optometry Medlem af Academy of neuro optometry

© Copyright - LBC - Consult, - All Rights Reserved ®